Normal_staatssecretaris_dijkhoff

In een debat over artikel 23 van de Grondwet heeft VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff opnieuw gepleit voor algemene acceptatieplicht in het primair en voortgezet onderwijs. Met minister Gert-Jan Segers van de Christenunie discussieerde hij over de vrijheid van onderwijs. Dit meldt VOS/ABB.

Artikel 23 van de Grondwet gaat over de vrijheid van onderwijs. Scholen mogen een eigen identiteit hebben en daarom ook leerlingen weigeren die niet bij deze identiteit passen. Dat geldt voor openbare en religieuze scholen, maar ook voor scholen met een bepaalde richting, zoals Montessori.
  
Door de PvdA werd al eerder gepleit om het artikel uit de Grondwet aan te passen, maar zo ver wil Dijkhoff niet gaan. Hij is tevreden als alle scholen wettelijk verplicht worden om elke leerling aan te nemen en dus geen leerling meer mogen weigeren. Dit laatste komt volgens Segers nog op 3 tot 5 procent van de bijzondere scholen voor.
 
Tot nu toe waren de christelijke partijen tegen de aanpassing van artikel 23, omdat zij graag de christelijke identiteit op hun scholen willen behouden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids