Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Uit onderzoek in opdracht van onderwijsinstellingen en gemeenten in de Utrechtse regio komt naar voren dat er veel mankeert aan de havo’s in de regio. Bovendien ondernemen scholen te weinig actie om iets aan de problemen te doen. Dit meldt het AD. 

Op de havo vinden veel wisselingen in de klassen plaats. Dit komt omdat er zowel leerlingen afstromen naar het vmbo of doorstromen naar het vwo. Dit zorgt regelmatig voor onrust in de klassen. Het houdt voor leraren en leerlingen vaak een extra belasting in. Het gevolg hiervan is dat leerlingen studievertraging oplopen of zonder diploma de middelbare school verlaten.
 
De conclusie van het onderzoek is dat scholen in regio Utrecht niet genoeg actie ondernemen om een doorlopende schoolloopbaan te bevorderen. De schuld van de tussentijdse uitstroom wordt vaak gelegd bij de motivatie van de leerlingen. Volgens de onderzoekers is het echter van belang scholen aan te sporen meer uit het vermogen van leerlingen te halen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids