Normal_rss_entry-186384

De voorzieningenrechter in Den Haag buigt zich donderdag over de vraag of het inspectierapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in strijd is met de wet. De in opspraak geraakte islamitische middelbare school wil in een kort geding een verbod afdwingen op het openbaar maken van het rapport, waarin het lyceum er niet goed van afkomt.

De school wil dat de Inspectie van het Onderwijs het rapport intrekt en herziet. "De inhoud van dit rapport is op vele punten onjuist, onzorgvuldig, onrechtmatig en in strijd met de wet", staat in de dagvaarding.

Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging.

De school stelt dat de inspectie hiervoor geen aanwijzingen heeft gevonden. Ook wijst de onderwijsinstelling zorgen over de financiële continuïteit van het Haga Lyceum in Nieuw-West van de hand.

De onderwijsinspectie heeft nog niet willen reageren op de aantijgingen.

Door: ANP