Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

De leerlingen van vwo 6 van het Montaigne lyceum in Den Haag hebben op 17 april de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS gewonnen. Van de 110 klassen uit Nederland die meededen, voorspelden zij het beste de economische ontwikkelingen van 2018 aan de hand van 10 indicatoren, zoals werkloosheid, economische groei en inflatie. Dit meldt het CBS.

Om het gebruik van statistiek in het voortgezet onderwijs te bevorderen, heeft het CBS de ConjunctuurBekerStrijd in het leven geroepen. Dat is een wedstrijd waarbij leerlingen van de bovenbouw havo en vwo met economie in hun profiel de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen. Dit doen zij onder leiding van hun docent en aan de hand van tien indicatoren die het CBS gebruikt om de conjunctuur te analyseren. 
 
De scholen die op plaats 1,2 of 3 belanden krijgen allen een trofee en een prijs. De eerste prijs is een bedrag van 375 euro dat ze vrij mogen besteden. Ook worden ze uitgenodigd door Euronext voor een bezoek aan de beurs in Amsterdam.
 
Aad Sosef is docent economie voor havo en vwo-bovenbouw aan het Haagse Montaigne lyceum. Hij vindt de CBS-opdracht een goede manier voor leerlingen om zelf na te denken over de economische omstandigheden van ons land en te leren welke factoren van invloed kunnen zijn op de economie. “Onze school doet al 10 jaar aan deze wedstrijd mee. We maken er een praktische opdracht van - gekoppeld aan de module economie - voor de leerlingen van 5-havo en 6-gymnasium. De havo-leerlingen werken in tweetallen aan de opdracht, de gymnasiasten individueel. Het eindcijfer van hun opdracht telt mee voor het eindexamen.”
 
Openbare scholengemeenschap De Meergronden in Almere won de tweede prijs: een bedrag van 225 euro. De derde prijs werd gewonnen door het Stedelijk Gymnasium uit Utrecht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids