Normal_leraar__klaslokaal__klas_

Woensdag bracht de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs uit. Hieruit kwamen verschillende zaken naar voren. Zo ziet het er niet goed uit voor de havo en werd het lerarentekort besproken. Dit melden het AD en de NOS naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie.

Het lukt havisten vaak niet om binnen vijf jaar een diploma halen. Veel leerlingen blijven zitten of presteren zwak. Twaalf procent van de havisten bleef vorig jaar zitten. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang vertelt dat vooral op de havo klassen uiteenlopender geworden zijn, doordat het schooladvies van de leraar bepalend is en leerlingen vaker naar de havo of het vwo gaan. Diverse scholen geven aan dat de lesmethodes die ze hanteren niet op deze diversiteit zijn ingespeeld.
 
Verder kwam uit de Staat van het Onderwijs naar voren dat er een stijging is van het aantal scholen dat op een nieuwe manier doceert. Het is echter onduidelijk of leerlingen daarvan profiteren. Voorbeelden van deze nieuwe manieren zijn specialisaties die scholen aanbieden, zoals cultuurprofielscholen of technasia. Vogelzang geeft aan dat het niet zichtbaar is of het onderwijs hiervan profiteert, omdat scholen te weinig doen aan evaluaties. 
 
Een ander punt uit de Staat van het Onderwijs is het lerarentekort. Een van de conclusies is dat scholen waarbij een groot gedeelte van de leerlingen een niet-westersemigratieachtergrond heeft, vaker te maken hebben met een tekort aan leraren. De onderwijsinspectie ziet als gevolg hiervan dat leerlingen niet altijd even goed gedoceerd worden.  
 
Positief is dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld genomen op niveau is. Voor Nederlandse jongeren is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt momenteel in veel gevallen  goed, zeker vergeleken met die in andere landen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids