Normal_school_groep_kinderen

Het categorale voortgezet onderwijs lijkt op zijn retour. In plaats van gesegregeerde vmbo’s, havo’s en vwo’s wil Amsterdam leerlingen met verschillende achtergronden en niveaus weer bij elkaar plaatsen in brede scholengemeenschappen. Dit melden Het Parool en VOS/ABB.

In de Onderwijsagenda van de gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam OSVO staat hun gedeelde visie over segregatie en kansengelijkheid: zij streven ernaar hun leerlingen structureel in contact te brengen met leerlingen met andere achtergronden dan zijzelf op zowel cultureel, religieus en sociaaleconomisch gebied als op schoolniveau.
 
Hiermee wordt beoogd de toenemende segregatie te verkleinen. Want, zoals wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs in Het Parool zegt: “Kinderen worden al zo jong in hokjes geplaatst en dat is vreemd. Je woont in de meest diverse stad van het land, maar je gaat niet met elkaar naar school, dat is een gekke boodschap”. 
 
De schoolbesturen willen ook een evenwichtigere verdeling van kinderen met achterstanden over scholen, waardoor de kansengelijkheid tussen leerlingen vergroot wordt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids