Normal_geschiedenis__oorlog

VGN Kleio, de vakvereniging voor geschiedenisleraren, vindt dat er in de lessen op school meer aandacht moet komen voor internationale geschiedenis. Nu één op de vijf leerlingen op middelbare scholen van niet-westerse afkomst is, is het des te belangrijker geworden om niet alleen vanuit Nederlandse perspectief les te geven, aldus de vereniging. Dit meldt NOS.

Leerlingen kijken vanuit hun eigen achtergrond naar de geschiedenis. Een bredere, internationale kijk op de geschiedenis zal hen daarom meer aanspreken, denkt VGN Kleio. Dit kan leerlingen vervolgens ook helpen om de actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland te begrijpen en in de klas te bespreken.

Het is overigens niet de bedoeling dat het geschiedeniscurriculum telkens aan te passen op de migrantenstromen in ons land. Het is volgens de vereniging echter voor de hand liggend dat bij het onderwerp ‘kolonialisme’ de nadruk ligt op Indonesië en Suriname. Ook is het niet de bedoeling dat de geschiedenisles “een verlengstuk wordt van belangengroepen of emancipatiebewegingen”. De vereniging vindt het belangrijk dat scholieren leren hoe Nederland en Europa zich verhouden tot de rest van de wereld. De geschiedenisleraar is ervoor om de leerling daarin de weg te wijzen.

Door: Nationale Onderwijsgids