Normal_bookshelf-1082309_960_720

Scholieren begrijpen het belang van geschiedenis beter wanneer er een link het heden wordt gelegd. Docenten Geschiedenis merkten dan meer betrokkenheid en motivatie bij hun leerlingen, zegt promovendus Dick van Straaten van de Universiteit van Amsterdam. Dit meldt de UvA.

Leerlingen in de onderbouw zien er vaak het nut niet van in om te leren over mensen ‘die toch al dood zijn’, observeert Van Straaten. In de bovenbouw vinden leerlingen meestal wel dat het verleden ertoe doet, maar ervaren de Geschiedenislessen op school vaak niet als zinvol en relevant. In het onderwijs wordt relatief veel tijd besteedt aan het leren van historische feiten zonder dat het voor leerlingen duidelijk is “waartoe die kennis in het licht van burgerschapseducatie dient”. 

Van Straaten stelt dat Geschiedenisonderwijs zichzelf relevant maakt wanneer het leerlingen in staat stelt om te ervaren wat het verleden te maken heeft met henzelf, de samenleving waarin ze leven en het menselijk bestaan in het algemeen. Leeractiviteiten zouden volgens de onderzoeker daarom meer gericht moeten zijn op het maken van vergelijkingen tussen het verleden en het heden en minder op historische feiten. De deelnemende leraren aan Van Straatens onderzoek hebben goede ervaringen met deze aanpak. Het vereist echter wel een verandering in het curriculum, de wijze van toetsing en de opleiding van leraren Geschiedenis.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids