Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Leerlingen in het vierde jaar van havo en vwo krijgen vanaf dit jaar het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie. Deze komt in de plaats van management en organisatie en heeft veel aandacht voor de financiële situatie rond de individuele mens. Dit meldt SLO.

Het examenprogramma start vanuit de positie van de leerling, de persoonlijke financiële zelfredzaamheid. Dit concept is ook bruikbaar om ondernemingsgedrag te doorgronden. Verder gaat het programma in op de individuele life events van mensen op het gebied van financiën, zoals trouwen of erven. Dit was niet het geval onder het oude programma management en organisatie.
 
Bepaalde onderdelen van het oude programma komen wel terug, maar met een betere samenhang en met meer aandacht voor het individu. Hiermee sluit het nieuwe programma beter aan bij de veranderingen in de samenleving. Voor zowel docent als leerling is dat motiverend. De vernieuwing is mede tot stand gekomen op grond van wensen van de betrokken vakvereniging.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids