VO-raad enthousiast over ontwikkeling praktijkgerichte examens voor havisten

Het landelijk expertisecentrum SLO ontwikkeld momenteel twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor havoleerlingen. De afgelopen jaren werd de roep steeds groter om een praktijkgedeelte in het examen op te nemen. Ook de VO-raad is hier enthousiast over. De verwachting is dat vmbo-leerlingen die naar de havo overstappen en het vervolgonderwijs beter gaan aansluiten. Met een praktijkgericht programma sluit het onderwijs ook beter aan op de behoeftes van havisten. Dit meldt de VO-raad. 

De bedoeling van een praktijkgericht havo-programma is dat leerlingen binnen en buiten school praktische opdrachten gaan uitvoeren voor opdrachtgevers. Het gaat dan om het toepassen van kennis en vaardigheden in de ‘echte’ omgeving. Havisten werken dan aan beroepsoriëntatie, beroepsbeelden en hbo-competenties.

Examenprogramma

De verwachting is dat in mei 2022 de eerste conceptversies van het examenprogramma klaar zijn. Havo-scholen kunnen dan vanaf schooljaar 2022/2023 de examenprogramma’s gaan aanbieden. Ze bepalen zelf wanneer ze het programma gaan opnemen. 

Door: Nationale Onderwijsgids