Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Jongeren kunnen vanaf 1 juli tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. Tot nu toe moesten pleegkinderen normaal gesproken op hun achttiende al afscheiden nemen van hun pleeggezin, omdat de standaardvergoeding die pleegouders krijgen ophield. Dit meldt NJi.

Een kind dat te vroeg uit huis gaat, loopt een verhoogd risico op schooluitval, werkloosheid, schulden, verslaving en verkeerde vrienden.
 
Mariska de Baat, pleegzorgdeskundige bij het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de verlenging. “Zo krijgen pleegjongeren meer tijd om toe te groeien naar zelfstandigheid en hun opleiding af te maken. Jongeren gaan in Nederland gemiddeld op hun 24e uit huis; van pleegkinderen kun je niet verwachten dat zij daar eerder aan toe zijn. Zij hebben soms juist wat extra ondersteuning nodig.”
 
Volgens de Jeugdwet stopt pleegzorg als een kind 18 jaar wordt. Verlenging tot 23 jaar is mogelijk als de jongere, zijn pleegouders, de pleegzorgaanbieder en de gemeente dat beter vinden. Maar in de praktijk gebeurt het weinig. De Baat: “Een kinderbeschermingsmaatregel houdt op als jongeren meerderjarig zijn. Zij kunnen dan zelf beslissen over hulp. De vrijheid lokt. Veel jongeren denken dat ze het zelf wel redden en verlaten het pleeggezin.”
 
De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat pleegzorg automatisch doorloopt tot 21 jaar, tenzij jongeren dat niet willen. Om gemeenten in staat te stellen deze afspraak uit te voeren, stelt het Rijk daarvoor middelen beschikbaar.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids