Normal_drs.-a.-slob-5327

Burgerschap moet nog beter verankerd worden in het onderwijs. Dat schrijft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de resultaten van een groot internationaal onderzoek over de burgerschapsvaardigheden van leerlingen in de tweede klas van de middelbare school. Dit meldt NOS.

Het onderzoek belicht kennis en gedrag op het gebied van democratie, maatschappelijke basiswaarden, deelname aan de maatschappij en identiteit onder tweedeklassers in 24 landen. Nederland is hierin internationaal gezien gemiddeld te noemen. Als echter de vergelijking wordt getrokken met de ons omringende landen, zoals België, dan blijken de Nederlandse leerlingen beduidend achter te blijven in hun kennis over burgerschap. Bovendien vinden de Nederlandse leerlingen dat hun school niet zo veel aandacht heeft voro burgerschap, schrijven de onderzoekers. 
 
Voor minister Slob is dit reden om het burgerschapsonderwijs verder te verankeren op de scholen. De opdracht aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs wordt aangescherpt, zodat het voor leraren duidelijker wordt wat ze moeten doen. Ook onderwerpen als de rechtsstaat en mensenrechten krijgen een prominentere plaats in het curriculum. Want volgens de minister is school de plaats waar sociale vaardigheden en wederzijds respect kunnen en moeten worden ontwikkeld.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids