Normal_school_7

De komende periode wordt er onderzoek gedaan naar goede voorbeelden van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt door Loyalis in opdracht van de VO-raad en OCW uitgevoerd. Aan de scholen wordt een oproep gedaan om hun goede voorbeeld te delen. Dat meldt de VO-raad.

De voorbeelden die scholen willen delen, zullen door Loyalis worden verzameld en beschreven. Aan de hand daarvan worden er conclusies getrokken. De bedoeling is dat deze voorbeelden en conclusies motiverend werken voor andere scholen. Die kunnen dankzij tips en andere ideeën ook besluiten om de banenafspraak uit te voeren. Scholen die hun eigen voorbeelden delen, zijn andere scholen niet alleen van dienst, het onderzoek kan de school zelf ook nieuwe informatie opleveren.

Scholen kunnen tot 19 april aanstaande hun voorbeelden doorgeven. Dat kan door contact op te nemen met de projectleider van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs via gemmahufen@vo-raad.nl. Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek nog voor de zomervakantie bekendgemaakt.

De banenafspraak is bedoeld om in 2023 circa 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te stellen in Nederland. 100.000 daarvan moeten worden gecreëerd door bedrijven, voor de andere 25.000 is de overheid verantwoordelijk. Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking dat er jaarlijks in het voortgezet onderwijs moet komen, staat op 264.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids