Normal_slechtziend__lezen__leesbevorderingsproject__kinderen__leerlingen

Digitale leermiddelen, zoals een tablet of een laptop, worden steeds meer gemeengoed op middelbare scholen. Dat betekent in veel gevallen een behoorlijke kostenpost voor de ouders. Ouders en Onderwijs, stichting Leergeld en de VO-raad willen daarom dat digitaal lesmateriaal onder de Wet gratis schoolboeken gaat vallen. Dit meldt de NOS.

Veel middelbare scholen werken inmiddels met tablets of laptops voor de leerlingen. Op de ene school betaalt de school zelf deze aanschaf, op de andere school worden ouders bijna verplicht dit aan te schaffen voor hun kind. Als ze dat niet doen moeten ze op gesprek komen of kunnen leerlingen bepaalde vakken niet volgen. Een aantal ouders kreeg zelfs het advies een andere school te zoeken. Stichting Leergeld herkent de problemen van ouders met de bijdrages voor scholen. Zelf vergoedt de stichting de tablets of laptops ook niet. "Wij willen aanvullen wat de overheid hoort te doen." De VO-raad wijst erop dat scholen zelf ook geen geld hebben om de digitale lesmaterialen aan te schaffen. Op deze manier is er een patstelling ontstaan.
 
De organisaties roepen daarom de overheid op om digitaal lesmateriaal ook onder de Wet gratis schoolboeken te scharen. Momenteel zijn de afspraken hierover nog dubbelzinnig. Aan de ene kant valt op de website van de overheid te lezen dat digitale leermiddelen niet gratis zijn, maar dat zowel school als ouders niet verplicht zijn dit te bekostigen. Aan de andere kant zegt diezelfde overheid dat de school verplicht is voor digitaal lesmateriaal te betalen als de ouderwetse schoolboeken voor het grootste gedeelte worden vervangen.
 
De organisaties vinden ook dat de huidige situatie de ongelijkheid in het onderwijs stimuleert: zo nemen op een school in Almere kinderen van ouders die de eigen bijdrage hebben betaald hun tablet mee naar huis. De andere leerlingen laten de tablet op school. De Inspectie van het Onderwijs zegt in de toekomst nadrukkelijker te willen kijken naar ouderbijdrages op scholen. Ouders kunnen hun ervaringen ook melden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids