Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Scholen worden opgeroepen een teamgesprek te voeren over hoe zij omgaan met seksuele diversiteit. De oproep wordt gedaan door Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts 25 procent van de leerlingen iets merkt van voorlichting over seksuele diversiteit. Deze voorlichting is sinds 2012 verplicht. Dat meldt CNV Onderwijs.

In 2009 constateerde de Onderwijsinspectie dat 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs wel eens voorlichting zei te hebben gehad over homoseksualiteit. Dat bleek uit een leerlingenpeiling van EenVandaag. Een maand geleden meldde EenVandaag dat nu 25 procent van de leerlingen voorlichting heeft gehad, hoewel bijna de helft van hen daarbij vermeldt dat het slechts ging om terloopse opmerkingen. De situatie in het basisonderwijs is onduidelijk. Basisscholen zouden vaak denken dat het geven van algemene sociaal-emotionele vorming genoeg is om aan het kerndoel over seksuele diversiteit te voldoen, blijkt uit signalen van lokale schoolbegeleiders rond seksuele diversiteit.

Afgelopen woensdag stuurde de alliantie aan alle basis- en middelbare scholen brochures met feiten en vragen die komend jaar in het team besproken kunnen worden. Volgens de alliantie is het daarnaast ook nodig dat er afspraken en maatregelen binnen de school worden genomen om leerlingen en docenten positief te laten omgaan met verschillen, zoals culturele verschillen en sekseverschillen. Dit moet het schoolklimaat structureel verbeteren. 

© Nationale Onderwijsgids