Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Vorige week werd via Binnenlands Bestuur bekend dat ondersteuning van kinderen in armoede per gemeente verschilt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft Kinderombudsman Marc Dullaert gevraagd hier onderzoek naar te doen. Ze wil van hem weten hoe gemeenten omgaan met armoedebestrijding onder kinderen. Dat meldt Binnenlands Bestuur. 

Het Kindpakket wordt onder steeds meer gemeenten ingevoerd om armoede onder kinderen aan te pakken. Dit pakket is een gezamenlijk in initiatief van gemeenten en diverse fondsen en biedt vergoeding voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het zorgt ervoor dat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Klijnsma vraagt zich af in hoeverre dit pakket een serieuze bijdrage levert aan de bestrijding tegen armoede.

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer kreeg Klijnsma veel vragen over de maatregelen die gemeenten nemen of juist niet nemen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat het niet uit te leggen is dat kinderen in de ene gemeente veel meer steun ontvangen dan kinderen in een andere gemeente. Zij wil dat Klijnsma het Kindpakket in alle gemeenten invoert zodat die verschillen verdwijnen. Klijnsma wil voorlopig niet ingaan op de promotie van het pakket. “Ik zie ook dat steeds meer gemeenten dat Kindpakket echt gebruiken. Daar ben ik blij om, want het tegengaan van armoede onder kinderen is hartstikke essentieel”, zegt Klijnsma. Ze wil het pakket niet verplichten, omdat gemeenten zelf invulling moet geven aan het gedecentraliseerde beleid.

PvdA-partijlid Keklik Yücel wil dat de staatssecretaris duidelijk in beeld brengt welke gemeenten weinig tot geen beleid hebben op het gebied van armoedehulp bij kinderen. Dit pakt Klijnsma op. Klijnsma wil ook dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Daarom is het goed dat de VNG het Kindpakket promoot.

© Nationale Onderwijsgids