Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Binnenkort gaan twaalf praktijkgerichte onderzoeksprojecten van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van start. De onderzoeken richten zich op het primair-, (voortgezet) speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De projecten hebben een duur van drie jaar en ontvangen elk maximaal 750 duizend euro subsidie. Dat meldt NRO. 

Elk project wordt uitgevoerd door een consortium van ten minste één onderzoeksinstelling en één onderwijsinstelling. De projecten zijn onderverdeeld in vier thema's: Leren en instructie, formatief toetsen, leren voor de toekomst en kennisbenutting. Zo worden er twee projecten uitgevoerd binnen het thema Leren en instructie: Zelfgestuurd leren in een digitale leeromgeving en onderzoeksleerlijn in havo en vwo. Enkele andere projecten die uitgevoerd worden zijn: Formatieve toetsing van begripsontwikkeling in ontwerponderwijs en docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk. 

© Nationale Onderwijsgids