Logo_logo_diataal

Diataal biedt een gratis en vrijblijvende pilot om het tekstbegrip en woordenschat Engels van de leerlingen 3 en 4 havo en vwo inzichtelijk te maken. Deelnemers aan de pilot ontvangen een uitgebreide rapportage. De toetsen worden digitaal gemaakt binnen twee lesuren in de periode februari-zomervakantie 2015. Wanneer de leerlingen de toetsen maken staat vrij.

Diataal is een digitaal leerlingvolgsysteem met diagnostische toetsen voor de kernvakken. De organisatie is nu bezig de toetsen Engels uit te breiden naar leerjaar 3 en 4 havo en vwo. Om betrouwbare, genormeerde toetsen te maken, moeten ze echter eerst bij heel veel leerlingen van verschillende scholen worden afgenomen. Deelnemers krijgen een rapportage op school-, klas- en leerlingniveau. Deze zijn te gebruiken om opbrengstgericht te werken. Meer informatie staat op de website, hier is ook te vinden hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

(Dit is een advertorial)