Normal_speciaal_passend_onderwijs_leerling_kind

De Kinderombudsman is in 2014 2.867 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Dit is een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van het vorige jaar. De meeste mensen namen contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na scheiding. Meestal nemen ouders contact op met de Kinderombudsman, maar ook steeds meer kinderen weten de Kinderombudsman te vinden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman. Dit meldt de Nationale Ombudsman.

De top drie van onderwerpen zijn onderwijs, jeugdzorg en omgang. De (hulp)vragen, signalen en klachten over onderwijs zijn in van 247 in 2013 verdubbeld naar 544 in 2014. De Kinderombudsman heeft ook dit jaar weer veel meldingen gekregen van situaties, waarbij het maar niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden. Het gaat dan vaak om kinderen met een hoog of juist een laag IQ en met gedrag- en/of leerproblemen.

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg verdubbelde van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. De onderwerpen van deze contacten zijn heel divers. Het gaat vaak om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Zo krijgen de medewerkers van de Kinderombudsman geregeld klachten van ouders die het niet eens zijn met de werkwijze van een gezinsvoogd. Ook kinderen trekken bij de Kinderombudsman aan de bel als zij ontevreden zijn over het contact met hun gezinsvoogd.

De Kinderombudsman kreeg in 2014 473 klachten van ouders en kinderen over de omgang na een echtscheiding. Dit waren er 135 in 2013. Het gaat hierbij veelal om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling.

© Nationale Onderwijsgids