Normal_copyright_stockfreeimages_studie_opdracht_gsm_klas

Enkele weken geleden pleitte Paul Rösenmöller van de VO-Raad voor een maatwerkdiploma voor het voortgezet onderwijs. De inspecteur-generaal van het onderwijs, Monique Vogelzang, vindt dit geen gek idee. Volgens Vogelzang moeten er eerst wel gesprekken over gevoerd worden en moet goed bekeken worden of het uitvoerbaar is voor docenten. Dit meldt BNR.

Als een maatwerkdiploma ingevoerd wordt, komen scholieren van verschillende niveaus bij elkaar in de klas te zitten. Een docent moet dan in staat zijn om op die verschillende niveaus les te geven. Volgens Vogelzang zou zo'n diploma een stap in de goede richting zijn. “Wat ik een goede stap vind in de discussie is om echt te kijken wat de individuele leerlingen nodig heeft en dan zou je inderdaad kunnen denken over verschillende niveaus”, zegt de inspecteur-generaal. Ze benadrukt wel dat het uitvoerbaar moet blijven voor docenten. Leerkrachten zouden nu al moeite hebben om de verschillen in niveaus te benoemen en ermee te werken.

Vogelzang denkt dat de onderwijssectoren het maatwerkdiploma zelf moeten aangrijpen als uitdaging om met elkaar tot meer maatwerk voor studenten te komen. Dus niet alleen het voortgezet onderwijs, maar juist vanuit het basisonderwijs doordenken hoe de loopbaan van zo'n leerling eruit ziet, zegt de inspecteur-generaal. “De gedachte waarbij je aansluit op individuele kansen en talenten die leerlingen een studenten hebben, vind ik een heel goede”, aldus Vogelzang.

© Nationale Onderwijsgids