Normal_paul_rosenm_ller_staat_de_pers_te_woord_bij_de_lancering_van_de_website_u_aan_zet

Leerlingen op de middelbare school moeten op verschillende niveaus examen kunnen doen voor hun diploma. Dat zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO Raad, in een interview met de Volkskrant. De voorzitter roept de Tweede Kamer op om op korte termijn het maatwerkdiploma te voeren, naar het voorbeeld van het onderwijssysteem in Groot-Brittannië en de VS. Dit meldt de Volkskrant.

In Nederland kunnen scholieren slechts op één niveau hun diploma halen. Dat is wettelijk zo vastgelegd.  Rosenmöller vindt dat niet meer van deze tijd. Door een maatwerkdiploma in te voeren kan een school het onderwijs beter laten aansluiten op de specifieke talenten van leerlingen, meent de voorzitter. Dan kan een leerling zijn beste vakken bijvoorbeeld op vwo-niveau afronden en de vakken waar hij of zij minder goed in is op havo- of vmbo-niveau. “Er zijn dyslectische kinderen op de havo die de exacte vakken makkelijk op vwo-niveau kunnen. En er zijn vmbo-kinderen die een paar vakken op havo-niveau kunnen doen”, aldus Rosenmöller.

Maatwerk in het voortgezet onderwijs kan nog verder doorgevoerd worden, zegt Rosenmöller. Zo zouden talentvolle leerlingen een versneld onderwijsprogramma kunnen volgen. “Leerlingen moeten zich niet aan de structuur van de school aanpassen, maar de structuur van de school moet zich aan de leerling aanpassen”, stelt hij.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs neemt het voorstel in overweging. Dekker is groot voorstander van meer maatwerk in het voortgezet onderwijs. Zo staat er ook in zijn Plan aanpak toptalenten dat leerlingen vakken op een hoger niveau moeten kunnen volgen. Op enkele scholen wordt al een pilot gedaan volgens deze aanpak. Toch wijst Dekker erop dat invoering van een maatwerksysteem voor alle leerlingen eerst goed onderzocht moet worden. “Aandachtspunt daarbij is dat ruimte voor maatwerk niet tot onbedoeld effect heeft dat leerlingen zich minder inzetten voor hun slechte vakken. Ook moet gekeken worden naar de gevolgen van maatwerk voor de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het vervolgonderwijs”, aldus Dekker.

© Nationale Onderwijsgids