Normal_leerlingen_onderwijs_primair__klas_lokaal_les

(Novum) - Alle kinderen moeten op alle scholen welkom zijn. Bijzondere scholen moeten daarom net als openbare scholen worden verplicht alle leerlingen aan te nemen. Daarvoor heeft PvdA-kamerlid Loes Ypma maandag gepleit tijdens een debat over de toekomst van het onderwijs.

"Scholen mogen kinderen niet weigeren, maar helaas is artikel 23 van de grondwet verworden tot een bepaling van de bescherming van scholen", betoogde Ypma. Op basis van dat artikel, dat de vrijheid van onderwijs garandeert, zouden leerlingen soms worden geweigerd. "Het openbaar onderwijs mag geen kinderen weigeren en het bijzonder onderwijs mag dat wel."

Volgens het Kamerlid verschuilen christelijke scholen zich nu soms achter hun identiteit om achterstandsleerlingen te weigeren. Ypma trekt daarom een oud wetsvoorstel uit 2005 uit de kast dat het recht op toelating regelt. De wet werd destijds opgesteld met D66, SP en GroenLinks. De VVD schaart zich nu ook achter het voorstel.

CDA, ChristenUnie en SGP uitten tijdens het debat felle kritiek op het voorstel. De confessionele partijen vinden dat bijzondere scholen die gestoeld zijn op een bepaalde religieuze identiteit hun eigen leerlingen moeten kunnen uitkiezen. Ypma benadrukte dat voor haar het bijzonder onderwijs zelf niet ter discussie staat.