Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Een grote meerderheid van de middelbare scholieren vindt dat digitaal onderwijs de lessen leuker en makkelijker maken. Dat blijkt uit onderzoek van online leren-tool Snapput onder vijfhonderd scholieren tussen de 12 en 18 jaar. Ook vijfhonderd ouders van schoolgaande pubers werd om hun mening gevraagd. Voor hen blijkt de digitalisering van het onderwijs een welkome trend. Ruim de helft geeft toe niet in staat te zijn om hun kind te helpen bij het maken van huiswerk. Dit meldt Nu.nl.

Helpen bij vakken zoals Nederland, Engels en aardrijkskunde lukt nog wel maar vanaf het vierde leerjaar wordt de lesstof voor veel ouders te moeilijk. Dan ontstaat ook een opmerkelijk verschil tussen vaders en moeders. Vaders hebben de meeste moeite met Frans, moeders vinden vooral wiskunde een probleem. Andere vakken die ouders heel wat hoofdbrekens kosten zijn scheikunde, natuurkunde, Duits en economie.

Een ander opvallend verschil is de tijd die vaders en moeders besteden aan de huiswerkbegeleiding. Gemiddeld besteden middelbare scholieren zes uur per week aan hun huiswerk. Daarbij worden ze vaker geholpen door hun moeder (75 minuten per week) dan hun vader (62 minuten). Bij ruim tachtig procent van de gezinnen leidt het huiswerk wel eens tot ruzies.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat kinderen van gescheiden ouders veel minder lang aan hun huiswerk zitten (4,5 uur per week) dan kinderen van wie de ouders nog bij elkaar zijn (7 uur).

© Nationale Onderwijsgids