Normal_geld

Steeds vaker ontvangen leraren van 'tekortvakken' een hoger salaris dan leraren die vakken geven waarvoor genoeg docenten beschikbaar zijn. De stijgende ongelijkheid leidt tot onrust en met de nieuwe cao vo zal de onderlinge ontevredenheid alleen maar toenemen. Dit stelt Peter Althuizen, voorzitter van de vakbond Leraren in Actie, bij Trouw. 

Voor vakken als wiskunde en natuurkunde is het aantal docenten steeds schaarser, waardoor scholen een steeds hoger salaris zullen bieden om leraren aan te trekken. Volgens Althuizen kun je dit weliswaar marktwerking noemen, maar is het niet eerlijk ten opzichte van een aardrijkskundeleraar die al twintig jaar ervaring heeft. 
 
Marian Kollenveld van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren bevestigt dat bijvoorbeeld wiskundeleraren een goede onderhandelingspositie hebben. Ze vindt het echter niet eerlijk de leraar hierop aan te kijken, omdat zij deze situatie niet hebben veroorzaakt. 
 
Cao 
Volgens een woordvoerder van de AOb horen alle docenten hetzelfde te verdienen omdat allen onder dezelfde cao vallen. “Je kunt docenten voor vakken waarin schaarste heerst dus niet meer betalen terwijl ze dezelfde achtergrond hebben als anderen.” 
 
Volgens Althuizen wijst de praktijk anders uit en steekt de Aob de kop in het zand met dit antwoord. Met de komst van de nieuwe cao is het recht dat alle hoogopgeleide docenten standaard in een hoge salarisschaal terechtkwamen, weer afgeschaft. De VO-raad bevestigt dit en vult aan dat scholen nu meer mogelijkheden hebben te kijken naar individuele kwaliteiten en behoeften: “Nu kunnen ze meer kijken: hoe goed is iemand, maar ook: aan welke vakken hebben we behoefte? Dat betekent ook dat ze kunnen inspelen op 'ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.'
 
© Nationale Onderwijsgids