Normal_nieuwsbericht-wat-is-passend-onderwijs

Zes mei start de tweede meting naar de voorbereiding op het Passend Onderwijs. Deze monitor moet in kaart brengen in hoeverre schoolleiders, docenten en ouders geïnformeerd zijn over de voorbereidingen en of zij zich betrokken voelen bij de invoering van de nieuwe wet. De PO Raad roept scholen op schoolleiders en leerkrachten attent te maken op de monitor opdat de respons weer hoog is.

In februari werd de eerste meting gehouden. Daaruit bleek dat acht op de tien ouders meer behoefte heeft aan informatie over de invoering van Passend Onderwijs. Een meerderheid van de leraren vond dat de school en zijzelf nog onvoldoende voorbereid zijn. Sindsdien zijn scholen en samenwerkingsverbanden in actie gekomen. De PO Raad verwacht dan ook dat de tweede meting zal laten zien dat de informatievoorziening verbeterd is.

De invoering van het Passend Onderwijs ligt nog altijd op schema. Sinds het begin van het schooljaar voert de Onderwijsinspectie simulatieonderzoeken uit bij samenwerkingsverbanden. De Inspectie bootst daarbij kwaliteitsonderzoek na om enerzijds de kwaliteitsontwikkeling te stimuleren en anderzijds ervaring op te doen met toezicht. De monitor naar de ervaringen van onderwijsprofessionals en ouders is een initiatief van de PO Raad, VO Raad, het ministerie van Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders en ouder- en vakorganisaties.

© Nationale Onderwijsgids