Normal_copyright_stockfreeimages__leerling_uitleg_hulp_samenwerken_juf_nakijken

Samenwerkingsverbanden en scholen werken hard aan de invoering van het Passend Onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs dat het onderwijs daarmee op koers ligt om per 1 augustus over te gaan op de nieuwe regeling voor zorgleerlingen. Wel moet de informatie voor ouders en leraren beter geregeld worden.

In zijn vierde voortgangsrapportage schrijft Dekker dat een flinke vooruitgang heeft plaatsgevonden sinds zijn vorige rapport over de invoering van Passend Onderwijs. Meer dan driekwart van de samenwerkingsverbanden heeft inmiddels een overeenstemming bereikt met de gemeente. Ook de ondersteuningsplanraden hebben in veel gevallen al ingestemd met het concept-ondersteuningsplan in hun regio of plaats. Dekker verwacht dat alle samenwerkingsverbanden volgens schema op 1 mei een definitief plan kunnen indienen bij de Onderwijsinspectie.

De staatssecretaris constateert wel dat ruim tachtig procent van de ouders behoefte heeft aan meer informatie over de nieuwe wetgeving. Ook een meerderheid van de leraren vindt dat de school en zijzelf onvoldoende zijn voorbereid op de nieuwe situatie.

© Nationale Onderwijsgids