werkgevers onderwijs passend onderwijs monitor

UTRECHT - Staatssecretaris Sander Dekker, de PO-Raad, de VO-raad en de vakcentrales hebben onlangs afgesproken dat het invoeren van passend onderwijs geen negatieve invloed mag hebben op de specifieke expertise met betrekking tot leerlingen die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. De hulp van werkgevers in het onderwijs is nodig om te kunnen bepalen of die afspraak wordt nageleefd.

Het Participatiefonds heeft een nulmeting gedaan en een monitor opgezet waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de werkelijke gevolgen van de invoering van passend onderwijs zijn. Hierdoor moet een landelijk beeld ontstaan. De betrokken partijen overleggen daarnaast regionaal over de problematiek.

Binnenkort komen de partijen opnieuw bijeen. Om oplossingen te kunnen vinden, hebben zij voldoende informatie nodig om te kunnen beoordelen wat de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs zijn.

Momenteel hebben nog onvoldoende werkgevers de monitor ingevuld. LECSO roept onderwijswerkgevers daarom nadrukkelijk op om de monitor alsnog in te vullen. Dat is mogelijk tot 1 juli.

Via Nieuwsbank.nl

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres