Friesland, Friese taal

DEN HAAG (Novum) - Het Friestalig onderwijs krijgt de komende jaren een impuls. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) maandag afgesproken met de provincie Friesland. De bewindsman ondertekende samen met gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA) de zogeheten Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur.

Daarin hebben het rijk en de noordelijke provincie voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt die de Friese taal en cultuur moeten bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur. Zo komt er een nieuw Orgaan voor de Friese taal, dat zal worden bekostigd door het rijk en de provincie.

De afspraken vloeien voort uit Europese verdragen over de bescherming van nationale minderheden. De eerste bestuursafspraak werd in 1989 gemaakt. Twee keer eerder werden de afspraken vernieuwd: in 1993 en 2001. De nieuwe bestuursafspraak loopt tot 2018.