Landelijke Studentenvakbond kritisch op universiteiten na protesten

Vorige week vonden op verschillende plaatsen in het land pro-Palestina studentenprotesten plaats. Vrijwel overal volgde ook een gewelddadige reactie van de politie. Door het hele land veroordeelden medewerkers en docenten het politiegeweld en organiseerden daarom walkouts in verschillende steden. Terwijl de medewerkers en docenten terechte solidariteit tonen, hebben de universiteiten echter meer moeite met het stellen van een juiste focus. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: "Onderwijsinstellingen richten zich niet op het echte probleem: studenten hebben geen zeggenschap over hun eigen leeromgeving. Dat moeten besturen aankaarten. Democratisering moet de prioriteit zijn." Dat meldt de LSVb. 

De studentenvakbond betoogt dat de golf aan demonstraties een symptoom is van het gebrek aan democratie op onderwijsinstellingen. ‘’Er is een grote disbalans van macht tussen studenten en bestuurders’’, aldus Weehuizen. ‘’Dit betekent dat de bestuurders van de onderwijsinstelling veel te makkelijk de stem van studenten naast zich neer kunnen leggen.’’ Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vraag aan de UvA om transparant te zijn over de banden met Israël. ‘’Maandenlang is gevraagd om openheid over de banden met Israël’’, aldus Weehuizen. ‘’Keer op keer is dit afgewezen. Pas toen er een kampement werd ingezet, kwam het bestuur met een antwoord. Dit laat precies zien waarom de protesten nodig zijn.’’

Democratiseren van onderwijsinstellingen 

De vakbond ziet het democratiseren van onderwijsinstellingen als de enige weg vooruit. Weehuizen: ‘’Studenten moeten een echte tegenmacht kunnen vormen. Dat kan alleen het geval zijn als onderwijsinstellingen sterk democratiseren. Er moet zeggenschap komen voor studenten. Daar moeten universiteiten, hogescholen en het ministerie van onderwijs zich nu mee bezighouden.’’ De Universiteiten van Nederland (UNL) richten zich echter op het opstellen van demonstratieprotecollen. Weehuizen: ‘’Niemand wordt beter van symptoombestrijding. Door je als universiteit nu strenger op te stellen, ben je de situatie simpelweg verder aan het escaleren. Focus je op het daadwerkelijke probleem en ga democratiseren.’’

Walkouts 

Maandag 13 mei vonden er in het hele land ook walkouts plaats, georganiseerd door medewerkers en docenten van onderwijsinstellingen. Deze groep sprak zich vorige week ook uit tegen het buitensporige politiegeweld tegen studenten. Ook de vakbond veroordeelde het politiegeweld en steunt dan ook de walkouts. Weehuizen: "Het is van enorm belang dat medewerkers en docenten zich solidair opstellen met studenten. Het politieoptreden van vorige week was buiten alle perken en dat moet duidelijk worden gemaakt aan bestuurders van universiteiten. Het is goed als de universiteiten dat ook meenemen in hun protocol: je stuurt geen politie af op je eigen studenten."

Door: Nationale Onderwijsgids