'Hoogste prestatiedruk bij openbaarheid prestatiebeoordeling bedrijven'

Bedrijven liggen meer dan ooit onder een publiek vergrootglas. De toegenomen openbaarheid van prestaties is een belangrijke verklaring voor de hoogte prestatiedruk ooit in het bedrijfsleven. “Waar vroeger het individuele bedrijfsbelang voorop stond, hebben bedrijven nu en in de toekomst in toenemende mate te maken met collectieve belangen. Dat vraagt om reflectie en heroriëntatie.” Dat betoogt hoogleraar Strategie, Leren en Innovatie Marius Meeus in zijn afscheidsrede op vrijdag 24 november aan Tilburg University. Dat meldt Tilburg University. 

Al meer dan 30 jaar doet prof. dr. Marius Meeus onderzoek naar adaptatie van bedrijven. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw krijgen bedrijven in toenemende mate te maken met prestatiedruk, zo stelt de scheidend hoogleraar. In zijn afscheidsrede schetst hij de belangrijkste factoren die de aard en intensiteit van prestatiedruk binnen bedrijven hebben veranderd en nog meer zullen veranderen in de nabije toekomst.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Opvallend is de ontwikkelingsgang binnen bedrijven in de afgelopen decennia, aldus Meeus: “Aanvankelijk werden bedrijfsdoelen intern geformuleerd. Later zagen we steeds vaker dat doelen vaker extern werden opgelegd. Tegenwoordig zien we dat bedrijfsprestaties publiekelijk onder een vergrootglas liggen. Dit brengt onvermijdelijk hoge druk met zich mee.” Collectieve belangen, zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, leiden tot nieuwe verwachtingen en eisen waar bedrijven aan dienen te voldoen. “Winst en omzetdoelen worden aangevuld met sociale, ecologische en duurzaamheidsdoelen, wat leidt tot verhoogde prestatiedruk.” Ter illustratie noemt hij de nieuwe duurzaamheidsrichtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dat kijkt naar CO2 uitstoot, sociaal kapitaal, mensenrechtenschendingen en de invloed van het bedrijf op biodiversiteit.

Ranking-industrie 

Ook de groei van de ranking-industrie door externe partijen is een belangrijke factor van verhoogde prestatiedruk in het bedrijfsleven, betoogt Meeus. “Openbare rankings zijn sterk van invloed op de reputatie van een bedrijf. Wie laag scoort, wordt gedwongen tot publieke verantwoording.” Dat geldt ook voor de openbaarheid van het terugroepen van producten door tekortkomingen. “Deze factoren en het feit dat al deze gegevens openbaar zijn, zorgen voor de grootste druk voor bedrijven ooit. En het zal alleen maar meer worden in de toekomst.”

Prestatiedruk stopt nooit 

Volgens Meeus is, anders dan in andere sectoren, prestatiedruk voor bedrijven onvermijdelijk. “Waar in het onderwijs en de sport presteren en prestatiedruk ter discussie staan, zien we in het bedrijfsleven dat het afzien van presteren en de druk die dat met zich meebrengt geen optie is, als je relevant wil blijven, wil innoveren en vooruit wil. Prestatiedruk stopt daarom nooit.”

Door: Nationale Onderwijsgids