Oratie Hendrik Drachsler: Op weg naar informatievere data over onderwijs

Het gebruik van onderwijsdata en Artificiële Intelligentie om onderwijs te verbeteren is al meer dan 30 jaar oud. Prof. dr. Hendrik Drachsler, hoogleraar Learning Analytics, blikt in zijn oratie terug op de ontwikkelingen op het gebied van Learning Analytics en hij kijkt vooruit. Met zijn onderzoek wil hij komen tot nog informatievere onderwijsdata. De oratie vindt plaats op vrijdag 12 mei 2023 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Dat meldt de Open Universiteit. 

De titel van de oratie is Towards Highly-Informative Learning Analytics. Vandaag de dag is het mogelijk om automatisch data te verzamelen op een ongekend detailniveau en met een ongekende variëteit. De potentiële mogelijkheden van Learning Analytics in combinatie met Artificiële Intelligentie zijn dus groter dan ooit. Hendrik Drachsler presenteert in zijn oratie hoe het vakgebied Learning Analytics zich heeft ontwikkeld en hoe het onderzoek in zijn leerstoel de volgende stap wil zetten naar Highly-Informative Learning Analytics (HILA).

Wetenschappelijk onderbouwd inzicht 

Door het hoge detailniveau van de data en de toepassing van AI is het mogelijk om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te krijgen in de vaardigheden en patronen van lerenden. Op basis van die inzichten kun je nog beter werken aan beter onderwijs op meerdere niveaus: curriculum- en cursusontwerp aanpassen, gepersonaliseerde ondersteuning geven aan lerenden, assessments genereren, en nieuw onderwijsaanbod ontwikkelen. Om daar te komen moeten de onderzoekers kennis en inzichten combineren uit de psychometrie, uit feedbackonderzoek, leerontwerp, technologie en onderzoek.

Uitdagingen 

Uitdagingen zijn er genoeg, zowel op technologisch als educatief vlak. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe ga je om met privacy en gegevensbescherming. Of hoe voorkom je dat er vertekening (bias) ontstaat in je data en dat die bias leidt tot bevooroordeelde of discriminerende adviezen. Wat dat voor gevolgen kan hebben, weten we uit de toeslagenaffaire.

Voorwaarde om die uitdagingen te overwinnen is, aldus Drachsler, langetermijn- interdisciplinaire samenwerking tussen toegepast informaticaonderzoek en de onderwijspraktijk. Laboratoriumonderzoek is niet voldoende - er zijn authentieke data nodig. Om die data te verkrijgen zijn er digitale platforms nodig, zoals de HILA-infrastructuur die binnen zijn leerstoel is ontwikkeld. Die platforms moeten van waarde zijn voor zowel studenten als docenten, gezien de actuele onderwijscontext en de individuele leerdoelen.

Door: Nationale Onderwijsgids