Opleiding psychiatrie mag toch bij GGzE blijven

Ggz Eindhoven (GGzE) mag de opleiding tot psychiater behouden van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Voor de duur van een jaar, maar wel met handhaving van het intensief toezicht. Dat meldt Skipr. 

In het besluit van RGS staat dat ‘de door de GGzE genomen maatregelen het vertrouwen geven dat die ertoe zullen leiden dat het opleidingsklimaat zodanig kunnen veranderen dat de erkenning van de opleiding in stand kan blijven.’ Voorbeelden van de genomen maatregelen zijn nieuwe opleiders, een aangepaste gouvernance met escalatieroutes voor klachten en een externe voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie. 

Met dit besluit herziet de RGS haar voorgenomen besluit tot het intrekken van de erkenning.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk