‘Studenten op de rand van de afgrond door psychische belasting avondklok’

Uit onderzoek van het Nederlandse EdTech platform StudeerSnel blijkt dat 95 procent van de studenten zich in het eerste weekend van de avondklok aan de regels heeft gehouden. 90 procent van de studenten geeft ook aan dat zij van plan zijn de regels de komende weken na te leven. Toch denken vier op de tien studenten ook aan het omzeilen van de avondklok door te blijven slapen bij vrienden, een nachtje door te halen, feestjes eerder op de dag te plannen of toch die boete te riskeren. Reden hiervoor is het gemis aan sociale contacten, wat zorgt voor een verslechtering van het mentale welzijn van studenten. Dit meldt StudeerSnel.

De lockdowns met hun vrijheidsbeperkende maatregelen hebben onder studenten al geleid tot een sterke toename in depressiviteit, angst en eenzaamheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de avondklok deze gevoelens versterkt. Vier op de tien studenten ervaren meer depressieve gevoelens en de helft van de studenten voelt zich eenzamer dan voorheen. Daarnaast ervaart een kwart van de studenten meer angstgevoelens en geeft 6 procent zelfs aan suïcidale gedachten te hebben. Dit onderzoek laat zien dat de impact van de verscherpte coronamaatregelen op het mentale welzijn van studenten zich nog steeds in een negatieve spiraal bevindt.

Huisfeestjes houden of terug naar huis

Verder vroeg StudeerSnel wat studenten van de avondklok vinden en of zij zich schuldig voelen voor het invoeren van de maatregel. Twee derde van de studenten is het eens met de invoering van de avondklok en bijna de helft vindt zelfs dat deze veel eerder ingevoerd had moeten worden. 47 procent vindt niet dat de avondklok hun schuld of die van iemand anders is. Een derde ervaart deze maatregel wel als hun schuld. Niet per se omdat zij zichzelf schuldig maken aan huisfeestjes maar ze zien deze wel veel om zich heen plaatsvinden.

Ruim een kwart van de studenten vindt de lockdown en avondklok ook een reden om terug te keren naar hun ouders of familie, deels alleen in het weekend en deels fulltime. De helft blijft in het studentenhuis en maakt er het beste van of vindt het eigenlijk wel gezellig. Ruim 45 procent van de studenten zoekt zijn heil in het gebruik van drank en drugs. Bij 13 procent is bijna iedereen altijd thuis, de sfeer kan hierdoor vaker gespannen zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids