Cultuurverandering centraal op eerste Recognition & Rewards Festival

Op vrijdag 22 januari vond het eerste Recognition & Rewards Festival plaats, een online evenement over het nieuwe erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. Dit jaar stond het festival in het teken van een cultuurverandering waar het Nederlandse wetenschapsveld gezamenlijk aan werkt. Alle ‘Erkennen & Waarderen’-commissies van de Nederlandse universiteiten zijn hierbij vertegenwoordigd. Dit meldt NWO.

Jeroen Geurts, bestuurslid NWO en bestuursvoorzitter van ZonMw: “Er zijn al goede eerste stappen gezet om talent binnen de universiteiten en onderzoeksinstellingen anders te waarderen. Die komen op dit Festival uitgebreid aan bod, zodat we van elkaar kunnen leren. En natuurlijk kijken we ook vooruit en vragen we ons hardop af wat de volgende cruciale stappen zijn om tot een bredere en betere waardering van wetenschappers te komen.”
 
Naast de stand van zaken en het toekomstperspectief was er aandacht voor veranderkunde, omdat cultuurverandering essentieel is voor dit onderwerp. In de middag waren er verschillende workshoprondes, die de deelnemers virtueel konden bijwonen. Bijvoorbeeld over het narratief CV, een van de maatregelen waarmee succesvol getest wordt. Geurts: “De eerste bevindingen van het werken met narratieve CV’s zijn goed. De eigen kwaliteiten van een onderzoeker worden zo beter getoetst. Er is niet alleen aandacht voor het aantal publicaties van een persoon, maar ook voor andere vaardigheden zoals leiderschap en onderwijs.”
 

Over het festival Erkennen en waarderen

Het festival vindt plaats ruim een jaar na de lancering van het landelijke programma voor de brede erkenning en waardering van de verschillende talenten van wetenschappers, ‘Ruimte voor ieders talent. Het festival wordt georganiseerd vanuit het Erkennen en Waarderen-programma, een samenwerkingsverband van verschillende partijen in de Nederlandse kenniscoalitie: KNAW, NFU, NLU, NWO, VSNU en ZonMw. Deze partijen stonden ook aan de wieg van het landelijke plan om ruimte te geven aan de diverse talenten van wetenschappers. Omdat de huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om multidisciplinaire samenwerking door wetenschappers met verschillende kwaliteiten, is er een andere manier van erkennen en waarderen nodig. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids