Onderzoek naar behoefte aan academische opleiding primair onderwijs

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) werken samen aan een bestuursakkoord voor de flexibilisering van lerarenopleidingen. De VSNU focust zich hierbij op de ontwikkeling van academische opleidingsroutes voor het primair onderwijs en wil daarom inzicht krijgen in de behoefte van scholen en schoolbesturen door middel van een peiling. De PO-Raad roept schoolbesturen op om deel te nemen aan de peiling. Dit meldt de PO-Raad.

De PO-Raad is van mening dat een diversiteit aan opleidingsachtergronden de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Het kan bovendien helpen om het lerarentekort aan te pakken, omdat studenten op die manier een opleidingsroute kunnen kiezen die goed bij hen past. Binnen scholen kunnen leraren met verschillende opleidingsachtergronden en vaardigheden vervolgens van elkaar leren.

De positie van academische leraren in het primair onderwijs wordt steeds beter en schoolbesturen beginnen de meerwaarde van academisch geschoolde leraren ook steeds meer in te zien, zo concludeert de PO-Raad. Daarnaast is onder schoolbesturen ook een groeiende interesse in kennis uit onderzoek, om daarmee het onderwijs beter te kunnen maken.

Peiling

De VSNU wil met de peiling beter zicht krijgen op de behoefte aan academisch geschoolde leraren. In de vragenlijst die de vereniging heeft opgesteld voor schoolbesturen wordt onder andere gevraagd naar beleid om academische leraren te behouden, hoe academische leraren worden ingezet, en wat de behoefte hierin is. De vragenlijst van de VSNU kan via deze link worden ingevuld.

Door: Nationale Onderwijsgids