LSVb: verlaging van de BSA-norm haalt in ieder geval wat druk van de ketel

Veertien grote universiteiten in Nederland hebben toegezegd de norm voor het bindend studieadvies dit collegejaar te verlagen. "Het liefst zien we dat het BSA helemaal van tafel wordt geschoven maar deze verlaging haalt voorlopig in ieder geval wat druk van de ketel," aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns. Dat laatste beaamt ISO-voorzitter Dahran Çoban: “Dit is echt een mooie stap van de universiteiten, waarmee ze laten zien dat dit geen normaal jaar is." Dit melden LSVb en het ISO.

Eerder deze week kwam het ISO, samen met medezeggenschappers uit tien studentensteden, al met een oproep om coulant te zijn met het BSA. Deze oproep was gericht aan de universiteiten, die in tegenstelling tot het hbo nog geen aanstalten maakten op een generieke coulanceregeling voor het verlagen van het BSA. Çoban: ‘’Het is goed om te zien dat de Colleges van Besturen gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Studenten die echt in de knel komen kunnen nog steeds individueel geholpen worden, maar voor iedereen is er nu meer ademruimte.’’.
 
De studentenorganisatie ziet het verlagen van het BSA als een eerste stap in een brede aanpak voor het welzijn van studenten in coronatijd. “Voor het welzijn van studenten moeten er nog meer stappen komen, maar dit is in ieder geval een goed signaal!”, aldus Çoban. ‘’De druk verlagen via het BSA is echt een goed begin, we moeten echter ook de strijd aan met de eenzaamheid en uitzichtloosheid van deze crisis.’’.
 
Naast de verlaging van de BSA norm is het voor universiteiten ook mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het BSA aan te passen waar nodig is. Iets wat volgens de Landelijke Studentenvakbond zeker geen onnodige mogelijkheid is. "Het is duidelijk dat het welzijn van studenten onder stevige druk staat door de lockdowns en het vele thuisonderwijs. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat universiteiten hun studenten hier ook in tegemoet komen. Het versoepelen van het BSA, hetgeen volgens ons een onnodig, zwaar pressiemiddel, is daarmee een goed begin. Hoewel wij als vakbond het liefst zien dat deze drempel volledig wordt afgeschaft." 
 
De studentenorganisatie blijft zich daarom inzetten voor andere maatregelen die het welzijn van studenten in deze tijd kunnen bevorderen. "Daarnaast is het laatste woord over het bindend studieadvies wat ons betreft nog zeker niet gesproken," aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.
 
Door: Nationale Onderwijsgids