Ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc per 1 januari officieel

Sinds 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc officieel. Dit betekent dat de twee instellingen niet langer onder hetzelfde bestuur vallen. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en houdt daarmee hetzelfde college van bestuur. Voor het Radboudumc is echter een nieuwe stichting opgericht (Stichting Radboud universitair medisch centrum) en deze wordt bestuurd door de huidige Raad van Bestuur. De stichtingen hebben elk een eigen Raad van Toezicht. Dit meldt Omroep Gelderland. 

Door deze ontvlechting zouden de Radboud Universiteit en het Radboudumc naar eigen zeggen slagvaardiger kunnen reageren op veranderingen en beter kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt op deze manier specifieker toezicht mogelijk gemaakt. Doordat beide stichtingen een eigen Raad van Toezicht hebben kunnen er leden gekozen worden die over specifieke deskundigheid beschikken voor een van de twee instellingen. De instellingen hebben aangegeven wel intensief te blijven samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek en andere thema’s.

Door: Nationale Onderwijsgids