Grootste studie ooit over wetenschappelijke integriteit van start

De National Survey on Research Integrity (NSRI) wordt vanaf 15 oktober verspreid onder bijna 40.000 onderzoekers in Nederland. Het onderzoek door en voor onderzoekers wordt uitgevoerd om te ontdekken wat gedaan kan worden om de validiteit van de resultaten en het vertrouwen in de wetenschap te verbeteren. Dit meldt ZonMw.

De enquête is niet alleen de grootste studie wereldwijd over wetenschappelijke integriteit, maar ook de eerste studie die zich richt op de hele onderzoeksgemeenschap, in alle disciplines, in Nederland. Het onderzoek beoogt een zo nauwkeurig en volledig mogelijk beeld te schetsen van factoren en ontwikkelingen die wetenschappelijke integriteit kunnen bevorderen of tegenwerken, zoals open science-beleid, onderlinge concurrentie, vertrouwen in gepubliceerde bevindingen, werkdruk, alsmede bedenkelijke en verantwoorde onderzoekspraktijken.
 
"We leven in een tijd waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek essentieel zijn om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de volksgezondheid en de welvaart van ons land", zegt professor Lex Bouter, projectleider van het NSRI. "Er staat veel op het spel, en het is absoluut noodzakelijk dat degenen die op wetenschap moeten vertrouwen, ook onze onderzoekspraktijken kunnen vertrouwen."
 
De NSRI is een van de projecten van het Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO)programma voor 'onderzoek naar onderzoek', en wordt gefinancierd door ZonMw, Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)en hun partners. ZonMw, NWO en hun partners investeren in vijf jaar in totaal 3,8 miljoen euro inde vier pijlers van het BVO-programma, waarvan de NSRI er één is.
 
Anders dan ethiek, verwijst wetenschappelijke integriteit in het algemeen naar de principes en normen die tot doel hebben de validiteit en geloofwaardigheid van onderzoek te waarborgen", aldus Gowri Gopalakrishna, de postdoc-onderzoeker van het NSRI-team. "Het is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een  urgent onderwerp geworden, zeker met de huidige beweging naar open science".
 
Versneld wetenschappelijk publiceren tijdens de Covid-19-pandemie is een voorbeeld dat Bouter,  Gopalakrishna en hun team hebben aangehaald als reden om wetenschappelijke integriteit onder de aandacht van onderzoekers te brengen, waarbij zij opmerkten dat de eerste vier maanden van de pandemie resulteerden in veel meer gerelateerde wetenschappelijke publicaties dan bijvoorbeeld in 2003 met het uitbreken van SARS.
 
Door: Nationale Onderwijsgids