VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis

Vandaag vond het ‘VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis’ plaats. Onder leiding van moderator Jaap Jansen gingen docenten, studenten, bestuurders, Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven in gesprek. Zij zullen spreken over hun ervaringen in het onderwijs en onderzoek, met aandacht voor de huidige situatie en de blik vooruit, mede richting de Tweede Kamerverkiezingen. Dit meldt de VSNU.

Het eerste gesprek gaat over het universitaire onderwijs. Hoe is het onderwijs sinds maart 2020 veranderd en hoe zal de coronacrisis het onderwijs blijvend veranderen? Hoe geven universiteiten aankomend collegejaar bijvoorbeeld invulling aan de mengvorm van fysiek en digitaal onderwijs, en hoe ziet dit er uit op de lange termijn? Wat zijn de effecten voor studenten? En wat zal corona doen met de internationale mobiliteit? Het panel bestaat uit Dahran Çoban (voorzitter Interstedelijk Studentenoverleg), Mirjam Bult (vice-voorzitter Universiteit Twente), Jeroen Janssen (Universitair Hoofddocent Onderwijswetenschappen, UU) en Kamerleden Lisa Westerveld (GL) en Jan Paternotte (D66).
 
Het tweede gesprek gaat over onderzoek. Onderzoek speelt nu een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen tijdens de coronacrisis, maar zal ook van groot belang zijn bij het toekomstige herstel na deze crisis. Hoe kunnen we samen, door middel van kennis, de crisis uitkomen? Het panel, bestaande uit Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), Ineke Sluiter (president KNAW) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU), samen met Kamerleden Niels van den Berge (GL) en Jan Paternotte (D66), gaat in op wat de overheid kan betekenen en het samenspel van fundamenteel en toegepast onderzoek en innovatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids