Erasmus Universiteit  leidt nieuwe Europese alliantie van universiteiten in post-industriële steden

Samen met zeven andere universiteiten (uit Bilbao, Bochum, Cork, Istanbul, Luik, Oulu en Zagreb) richt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een Europese Universiteit voor Post-Industriële Steden op: UNIC. Daarvoor hebben de universiteiten gezamenlijk een bijdrage ontvangen van de Europese Unie voor 5 miljoen euro over een periode van 3 jaar. De universiteiten zelf dragen ook nog eens 1,25 miljoen euro bij. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De partneruniversiteiten voelen zich met elkaar verbonden door hun gemeenschappelijke achtergrond. Het zijn universiteiten met een sterke oriëntatie op impact op de vaak zeer dynamische postindustriële steden waarin ze gevestigd zijn. Ook zijn het universiteiten met relatief veel non-traditionele studenten en medewerkers, zoals veel studenten die de eersten uit generaties van hun familie zijn om te gaan studeren, waaronder studenten met een migratie achtergrond.
 
Gezamenlijk kunnen de universiteiten een unieke bijdrage leveren aan beter en meer inclusief hoger onderwijs in Europa. Mede gebaseerd op samenwerking op het terrein van onderzoek, zal een Superdiversiteits Academie worden opgericht die de uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van inclusief onderwijs gaat versterken.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids