Uitdagingen en handelingsperspectieven voor inclusieve universiteiten

Sinds de start van de COVID-19 crisis werken academici vooral thuis en is het onderwijs in rap tempo omgezet in online formats waarin de colleges, en examens online verlopen. Positief, volgens sommigen: geen reistijd meer, geen afleiding van medestudenten of collega’s en minder vergaderingen. Recent onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat sociale isolatie ook positieve effecten kan hebben. Desondanks voelen prof. Semiha Denktaş, dr. Gwen de Bruijn, dr. Katarina Putnik en dr. Helen Tibboel van het Diversity & Inclusion Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam de noodzaak om de aandacht te vestigen op de verschillende uitdagingen die de COVID-19 crisis met zich meebrengt. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sociale isolatie kan negatieve emotionele effecten met zich meebrengen zoals een toename van angst en stress, eenzaamheid en zelfs trauma. Ook kunnen er op het thuisfront verschillende barrières zijn, variërend van gebrek aan kinderopvang en extra taken als mantelzorger, tot relationele problemen en huiselijk geweld. Hoewel de gehele bevolking geraakt wordt door de gevolgen van de pandemie, is het waarschijnlijk dat sommige groepen meer negatieve effecten zullen ondervinden.
 

Problematische gevolgen van de COVID-19 crisis

Zo lijkt de crisis genderongelijkheid binnen de academische wereld te vergroten: koppels vervallen in ouderwetse rollenpatronen waarbij vrouwen meer (mantel)zorgtaken op zich nemen. Verschillende wetenschappelijke tijdschriften hebben gesignaleerd dat het aantal academische artikelen dat de afgelopen maanden door vrouwen werd ingediend dramatisch is gekelderd, terwijl mannen juist productiever lijken te worden.
 
Daarnaast worden economische verschillen door de crisis uitvergroot. Studenten die afhankelijk zijn van een bijbaan in de zorg zullen extra uren moeten werken en worstelen om dit te combineren met hun studie, terwijl studenten die afhankelijk zijn van hun bijbaan in bijvoorbeeld de horeca een grote kans lopen hun baan te verliezen, en daarmee ook de kans om hun studie te bekostigen. De onderzoekers stellen dat het van belang is om in te zien dat dit te wijten is aan de sociale en economische omstandigheden van het individu, en niet aan zijn of haar academische kwaliteiten.
 

Advies 

De onderzoekers onderstrepen dat om een toename in ongelijkheid te voorkomen het van belang is dat er op alle niveaus van besluitvorming verantwoordelijkheid wordt genomen. Het artikel sluit af met het advies aan lokale besluitvormers om in gesprek te gaan met de groepen die het zwaarst door deze crisis getroffen zijn, om onderzoek te doen naar de meest prangende problemen, en adviezen te formuleren voor nationale initiatieven. Wat betreft nationale besluitvormers, roepen de onderzoekers op om aandacht te geven aan de stemmen van studenten en werknemers en actie te ondernemen om het functioneren en welzijn van studenten en medewerkers te steunen en te verbeteren en hierbij diversiteit en inclusie juist in deze moeilijke periode te blijven bevorderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids