SURF publiceert update whitepaper online proctoring

SURF publiceert naar aanleiding van de coronacrisis een update van de whitepaper online proctoring uit 2016. De whitepaper is bedoeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het maken van de keuze al dan niet online proctoring in te zetten bij toetsen op afstand. Dit meldt SURF.

In 2016 publiceerde SURF de eerste versie van de whitepaper over online proctoring om instellingen inzicht te geven in de vraagstukken die daarbij een rol spelen. In samenwerking met experts op het gebied van online proctoring, is de whitepaper geupdate. In de versie van 2020 zijn opgenomen: de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit 2018, de nieuwe mogelijkheden in online proctoring, en de impact van de coronacrisis. 
 

Afweging maken

Online proctoring biedt de mogelijkheid studenten onder gecontroleerde condities op afstand en plaats-onafhankelijk te toetsen. Door de huidige omstandigheden overwegen instellingen online proctoring als alternatieve vorm van toetsen, naast bijvoorbeeld mondelinge tentamens, geschreven essays en openboektentamens. De keuze om online proctoring in te zetten, is aan iedere instelling en kan verschillen per situatie, per opleiding, en zelfs per tentamen. 
 

Studenten bezorgd over privacy

Politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties stuurden vandaag een brief aan alle mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en het ministerie van Onderwijs met de oproep om toetsen met online proctoring, digitale surveillance, te vermijden. Deze manier van afnemen van toetsen heeft grote impact op de privacy van studenten, en de jongerenorganisaties vinden dat hier met nog meer zorg mee omgegaan moet worden. 
 

Update whitepaper

De whitepaper online proctoring bevat informatie en overwegingen die instellingen mee kunnen nemen bij het maken de keuze óf zij online surveilleren, en zo ja, onder welke voorwaarden. Bij de inzet van online proctoring spelen privacyoverwegingen een grote rol. De coronacrisis kan de keuze rond online proctoring beïnvloeden, en SURF raadt instellingen daarom aan na de coronacrisis de afwegingen nogmaals goed te bekijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids