‘Social presence hard nodig bij online samenwerkend leren’

Op vrijdag 31 januari houdt prof. dr. ir. Karel Kreijns, hoogleraar Technology Enhanced Collaborative Learning aan de faculteit Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit, zijn oratie. Daarin gaat hij in op samenwerkend leren, op online samenwerkend leren, op de impact van elektronische communicatie op samenwerkend leren en de rol van social presence daarbij. Hij laat zien hoe over deze begrippen een veelheid aan opvattingen en definities bestaat in de wetenschap en probeert daar wat meer helderheid in te krijgen. Dit meldt de Open Universteit.

“Het is te hopen dat ontwerpers van elektronische samenwerkend-lerenomgevingen meer aandacht besteden aan sociability, ofwel het faciliteren van sociale aspecten die te maken hebben met groepsdynamica, social presence, en social space. Want die aspecten zijn voor online afstandsstudenten minstens zo belangrijk als de mogelijkheden van zulke leeromgevingen om alleen kennis over te dragen, al was het maar om het gevoel van geïsoleerd zijn weg te nemen,” aldus Kreijns.
 

Samenwerkend leren

“Leren doe je nooit alleen. Samen met anderen leer je meer. Om optimaal met en van elkaar te leren, moet je goed de samenwerking kunnen reguleren, moet er ook affiniteit met de anderen zijn en heb je sociale vaardigheden nodig. Dat is helemaal zo in afstandsonderwijs zoals aan de Open Universiteit, waarbij studenten nauwelijks of geen persoonlijk contact met elkaar hebben. Het samenwerken moet op afstand en online gebeuren met inzet van e-mail, online discussiegroepen enzovoort. Deze technologieën hebben hun beperkingen, wat van invloed is op de samenwerking én op de groepsdynamica. Online samenwerkend leren kan - zeker als het wat langer duurt - aanleiding geven tot conflicten ontstaan uit motivatieproblemen, meeliftgedrag, agendaproblemen, en stilte.”
 

Social presence vergroten

“Daarom is het nodig om de social presence te vergroten. Dat is het psychologisch fenomeen waarbij anderen in de elektronische communicatie als levensecht worden ervaren. Social presence draagt niet alleen bij tot het wegnemen van de problemen, maar verbetert ook de samenwerking.”
 
De oratie vindt plaats op vrijdag 31 januari 2020 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Meer informatie is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids