Normal_tilburg_universiteit_logo

De zorg voor patiënten verbeteren. Dat is het doel van acht nieuwe studies binnen het onderzoeksprogramma We Care. Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Tilburg University werken daarin intensief samen. De twee hoofdlijnen van de onderzoeken zijn gedeelde besluitvorming en slim gebruik van data. Dit meldt Tilburg University.

We Care komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst die het ziekenhuis en de universiteit vorig jaar ondertekenden om onderzoek te verdiepen en te verbreden. Het programma loopt tot 2023. Jaarlijks stellen het ETZ en Tilburg University een half miljoen euro beschikbaar voor We Care. De meeste studies duren vooralsnog één jaar. Bij alle onderzoeken is een medisch specialist van het ziekenhuis en een onderzoeker van de universiteit betrokken die in gezamenlijkheid het onderzoek uitvoeren.
 

Betere patiëntenzorg

Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, heeft hoge verwachtingen van de studies. “Wetenschappelijk onderzoek is al jaren een belangrijk aandachtsgebied in het ETZ, mede dankzij de behaalde resultaten binnen Experiment TopZorg. We willen de successen die we met TopZorg bereikt hebben, voortzetten en met We Care de patiëntenzorg verder verbeteren, weer gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.”
 
Hoogleraar Jantine Schuit van Tilburg University: ”Onderzoekers bekijken vraagstukken die spelen binnen de zorg vanuit verschillende perspectieven: juridisch, sociaal, psychologisch, communicatief en economisch. Dat maakt ons een zeer geschikte partner voor ziekenhuizen.”
 
De patiënt krijgt binnen de gezondheidszorg steeds meer de regie over zijn eigen behandeling en wordt gezien als gesprekspartner in de spreekkamer van de medisch specialist. Mede daarom is bij We Care gekozen voor het thema ‘Gedeelde besluitvorming’. Over dit actuele thema kan op wetenschappelijk vlak nog veel worden onderzocht.
 
Datawetenschap en kunstmatige intelligentie is het andere hoofdthema binnen We Care. “Het ziekenhuis heeft met alle geregistreerde patiëntengegevens in het elektronisch patiëntendossier een schat aan data”, zegt Berden. “Onderzoekers van Tilburg University hebben de kennis om deze data te analyseren en te vertalen naar voorspellende modellen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids