Normal_uva__amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent twee eredoctoraten toe: aan de Amerikaanse neonatoloog en medisch geneticus Diana Bianchi en aan duurzaamheidsexpert Johan Rockström. Bianchi ontvangt het eredoctoraat voor haar cruciale bijdragen aan onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind voor en tijdens de zwangerschap, in het bijzonder voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de non-invasieve prenatale DNA screening test. Rockström ontvangt het eredoctoraat voor zijn baanbrekende wetenschappelijke bijdragen op het terrein van globale duurzaamheid, in het bijzonder voor zijn onderzoek naar ‘planetary boundaries’. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.

Diana Bianchi

Bianchi is bekend en befaamd vanwege haar onderzoek naar microchimerisme en non-invasieve prenatale tests (NIPT), waarmee via het bloed van de moeder vroeg in de zwangerschap en met grote zekerheid kan worden achterhaald of genetische of chromosomale afwijkingen aanwezig zijn bij een foetus.
 

Directeur en oprichter 

Bianchi is directeur van het Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development in Bethesda, Maryland. Eerder was ze actief als hoogleraar Kindergeneeskunde, verloskunde en gynaecologie aan Tufts University School of Medicine in Boston. Ook is ze de oprichter van het Mother Infant Research Institute op het Tufts Medical Centre.
 
Meer informatie over Bianci is hier te lezen.
 

Johan Rockström

Rockström (1965) verwierf bekendheid met een publicatie in Nature (uit 2009), die onder zijn leiding tot stand kwam. Hierin stelden Rockström en collega’s negen ‘planetary boundaries’ (planetaire grenzen) vast, waarbinnen de mens moet blijven om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de aarde. De grenzen hebben betrekking op onder meer de zoetwatervoorraad, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het verlies aan biodiversiteit.
 
In 2015 publiceerde de onderzoeksgroep een update waarin de negen planetaire grenzen op regionaal niveau werden uitgewerkt. Het onderzoek werd gepresenteerd op het gerenommeerde World Economic Forum in Davos.
 

Oplossingsrichtingen en weerbaarheid

 
Rockström is hoogleraar aan de Universiteit van Potsdam op het gebied van globale duurzaamheid en de veerkracht en weerbaarheid van natuursystemen. Sinds 2018 is hij werkzaam als wetenschappelijk directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Voor die tijd was Rockström gedurende twaalf jaar directeur van het Stockholm Resilience Centre, dat hij zelf oprichtte en dat gelieerd is aan de Universiteit van Stockholm.
 
Meer informatie is over Rockström hier te lezen.
 

Dies Natalis

Beide eredoctoraten worden op woensdag 8 januari 2020 uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA.
 
Door: Nationale Onderwijsgids