Normal_van_engelshoven

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft een brief opgesteld aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. In de brief staat onder meer informatie over studiefinanciering en de aanmeldprocedure voor een opleiding. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister laat weten dat de stap naar een hogeschool of universiteit veel veranderingen met zich mee brengt. Om deze reden heeft ze een flyer opgesteld waarin relevante informatie en websites staan vermeld. Ook is te lezen hoe je een goede studiekeuze kunt maken, hoe je je aanmeldt voor een opleiding en hoe het zit met het aanvragen van studiefinanciering. 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids