Normal_zakenvrouw_computer_vrouw_kantoor

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de studiekeuze van mannen en vrouwen. In de andere beroepsgroepen zijn mannen oververtegenwoordigd. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS over de geslachtsverhouding bij beroepen en onderwijsrichtingen, naar aanleiding van vragen uit de media. 

In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw, in 2013 was dat 43 procent. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk, of daalde in deze periode.
 

Vrouwen minder vaak in de top

In beroepen in de top van de overheid en het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen vaak lager dan het aandeel mannen. Zo was 36 procent van de Tweede Kamerleden in 2018 vrouw, bij topfuncties binnen de rijksdienst was dat 38 procent. 
 

Sociale beroepen hebben grootste aandeel vrouwen

De beroepen op het hoogste niveau met relatief de meeste vrouwen zijn te vinden in de zorg- en welzijnssector, het onderwijs en sociale beroepen als psycholoog en socioloog, en fysiotherapeut. Tevens zijn vrouwen in de meerderheid onder basisartsen, apothekers en huisartsen. Deze lijst van tien beroepen is tussen 2013 en 2018 nauwelijks veranderd. 
 

Mannenberoepen op het hoogste niveau

Mannen met een hoog beroepsniveau zijn in de meerderheid in de ICT, techniek en management. Ook de top tien beroepen op het hoogste niveau met de meeste mannen is sinds 2013 nauwelijks veranderd.
 

Bijna drie kwart hoogopgeleiden met diploma zorg en welzijn is vrouw

Het grote aandeel vrouwen dat werkzaam is in beroepen van het hoogste beroepsniveau in zorg en onderwijs, hangt samen met een groot aandeel vrouwen met een afgeronde opleiding in deze richtingen. Van de hoogopgeleide 15- tot 75-jarigen met een diploma in gezondheidszorg en welzijn was 73 procent in 2018 vrouw. In het onderwijs was dat 72 procent. Mannen zijn ruim in de meerderheid onder hoogopgeleiden met een afgeronde opleiding in informatica en techniek. 
 

Studierichtingen hoger onderwijs met meerderheid vrouwen of mannen

In het studiejaar 2018/’19 stonden 748 duizend studenten ingeschreven voor een studie in het hoger onderwijs. Daarvan was 51,4 procent vrouw en 48,6 procent man. Vrouwelijke studenten zijn in de meerderheid in studierichtingen als diergeneeskunde, welzijn en gezondheidszorg. Studierichtingen waarin mannen de overhand hebben bevinden zich voornamelijk in de technische hoek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids