Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

De Erasmus Universiteit krijgt een nieuw sportgebouw met onder andere drie grote wedstrijdruimtes, twee trainingsruimtes, een fitnessruimte, horeca en aanvullende voorzieningen. Het komend voorjaar start aannemer Remmers met de bouw het sportgebouw naast Sanders Building. Het jaarlijks fors groeiend aantal Erasmus Sportpassen is de reden voor de realisatie van de nieuwbouw. Kenmerkend voor het nieuwe studentensportcomplex is de binnenstraat die twee bouwdelen met elkaar verbindt. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

Jon de Ruijter, directeur Erasmus SportOpent extern geeft aan dat een uitbreiding van het sportgebouw hard nodig is. “In de afgelopen 6 jaar steeg het aantal inschrijvingen van 4.200 naar ruim 11.000. De universiteit is verheugd over deze groei aangezien een gezond lichaam hoort bij een gezonde geest en sport zorgt voor veel sociale contacten tussen (internationale) studenten. We zijn de beste aanvulling op je studie in Rotterdam, of je werk aan de EUR”, aldus de Ruijter.
 
Aannemer Remmers Opent externheeft ervaring met het bouwen van sport- en onderwijsaccommodaties. In het voorjaar van 2020 starten zij met het bouwrijp maken van de grond waarop het sportgebouw komt te staan. Dit is naast het Sanders Buildings en voor de deur bij de Hogeschool, waar nu volleybalvelden liggen. Volgens planning is Remmers circa 18 maanden bezig met de bouw.
 
Het huidige sportgebouw op de campus blijft voorlopig bestaan dus de sporters zullen nooit misgrijpen. De Erasmus Universiteit wordt eigenaar van het nieuwe gebouw en Stichting Erasmus Sport gaat zorgdragen voor de exploitatie van de nieuwe faciliteiten. Ook Hogeschool Rotterdam gaat een groot aantal sporturen gedurende de dag afnemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids