Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Gister presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota 2020, waaruit blijkt dat het hoger onderwijs in 2020 geen extra investeringen ontvangt. De signalen uit het veld zijn echter duidelijk: de bekostiging per student daalt jaren achter elkaar, collegezalen puilen uit en de werkdruk van het personeel in het hoger onderwijs is onacceptabel hoog, volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten: “Het hoger onderwijs is echt toe aan investeringen. Het kabinet wil hoger onderwijs en onderzoek van topkwaliteit, maar is niet bereid ervoor te betalen. We roepen het kabinet op om zo snel mogelijk serieus te gaan investeren in ons hoger onderwijs.” Dit meldt de LSVB.

Minister Van Engelshoven stelt dat zij met de beleidsmaatregelen, voorgesteld door Van Rijn, wil zorgen voor minder concurrentie. De Miljoenennota laat echter zien dat het kabinet ervoor kiest geen extra geld te investeren in de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en medische wetenschappen. De bezuinigingen in deze velden worden dus in stand gehouden. Hierdoor komen zowel de onderwijskwaliteit als de toegankelijkheid van deze velden in het geding. In de Miljoenennota staat dat er extra wordt geïnvesteerd in het voor iedereen gelijk maken van het onderwijs en dat hier extra middelen voor worden vrijgemaakt, terwijl er in werkelijkheid niet alleen geen extra middelen worden vrijgemaakt, maar er zelfs wordt bezuinigd. Ook wordt nog steeds gekort op de lumpsum. 
 
Tevens speelt het kabinet verstoppertje met studenten nu de beoogde renteverhoging op studieschulden  van tafel is. Dit wetsvoorstel, dat vanaf 2025 inkomsten gegenereerd zou hebben voor de staatskas, oplopend tot structureel 226 miljoen in 2060, is vanwege grote weerstand in juni teruggetrokken door minister Van Engelshoven. Uit de Miljoenennota blijkt nu echter dat het kabinet voornemens is deze 226 miljoen alsnog te verhalen op de begroting van het hoger onderwijs, ditmaal door direct te korten op de bekostiging van hoger onderwijsinstellingen. Hierdoor krijgen studenten de bezuiniging indirect alsnog op hun bord: hoewel zij nu niet meer rente hoeven te betalen over studieleningen, wordt eenzelfde bedrag nu bezuinigd op de onderwijskwaliteit. 
 
Daarnaast spreekt het kabinet herhaaldelijk over een investeringsfonds voor onder andere kennisontwikkeling. De studentenorganisaties  waarschuwen dat eventuele investeringen uit dit fonds niet gezien mogen worden als een vervanging van de broodnodige investeringen die het hoger onderwijs nodig heeft. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids