Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Naar aanleiding van de discussie begin 2018 rond internationalisering in het hoger onderwijs besloot de inspectie om hieraan een onderzoeksprogramma te wijden. Dit themaonderzoek naar de ontwikkeling van het aantal internationale studenten en de mogelijke effecten daarvan voor de financiële afhankelijkheid van de individuele instelling maakt daar deel van uit. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het is belangrijk om discussies over het onderwijs te voeren met cijfers en feiten in de hand. Dat was voor de Inspectie van het Onderwijs aanleiding om nader onderzoek te doen naar de financiële kant van internationalisering. Als een onderwijsinstelling financieel al te afhankelijk zou zijn van internationale studenten, dan is dat uit oogpunt van continuïteit onwenselijk.
 
Daarom heeft de inspectie een ruime rondgang gemaakt door het hoger onderwijs, versterkt met verzamelde gegevens over instroom en financiën. Daarmee is een goed beeld gevormd van die veronderstelde financiële afhankelijkheid. Zo kan de volgende hoofdvraag worden beantwoord: zijn er universiteiten en/of hogescholen die financieel afhankelijk zijn van de instroom van internationale studenten?
 
Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsigds